Tìm Hiểu Vòng Đời Tên Miền Việt Nam

Tìm Hiểu Vòng Đời Tên Miền Việt Nam

25/03/2022

Vẫn có rất nhiều bạn đang nhầm lẫn giữa vòng đời tên miền Việt Nam và tên miền quốc tế, điều này sẽ ảnh hưởng đến việc quản lý tên miền của bạn vì vòng đời của tên miền Việt Nam và quốc tế là hoàn toàn khác nhau.

Thiết kế chưa có tên (77)

Trạng thái tên miền tự do: là trạng thái mà các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu có thể đăng ký sử dụng tên miền.

Trạng thái tên miền đã đăng ký: Tền miền đã được đăng ký.

Gia hạn/Duy trì tên miền: Ngay sau khi đăng ký, tên miền phải được duy trì tối thiểu 1 năm. Khi tên miền hết hạn, chủ thể có 35 ngày để tiếp tục nộp phí gia hạn tên miền.

Trạng thái tên miền hết hạn: Trong vòng 5 ngày sau khi hết hạn, tên miền vẫn hoạt động bình thường.

Trạng thái tạm ngừng hoạt động: Từ ngày thứ 6 đến ngày thứ 35 sau khi hết hạn, tên miền trong trạng thái tạm ngừng hoạt động.

Trạng thái xử lý thu hồi: Sau 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày tạm ngừng hoạt động tên miền, chủ thể đăng ký tên miền không nộp phí duy trì tên miền, tên miền sẽ chuyển sang trạng thái xử lý thu hồi.

Trong thời gian 10 (mười) ngày kể từ ngày tên miền chuyển sang trạng thái xử lý thu hồi, VNNIC phối hợp với Nhà đăng ký quản lý tên miền thực hiện các thủ tục hành chính xác nhận xử lý thu hồi tên miền.

Sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày tên miền chuyển sang trạng thái xử lý thu hồi và có xác nhận về việc không nộp phí duy trì tên miền từ Nhà đăng ký quản lý tên miền (thông báo trực tuyến qua “Danh sách các tên miền không nộp phí duy trì” có chữ ký số của Nhà đăng ký), tên miền sẽ được xử lý thu hồi.

Sau khi xem xét nếu thấy tên miền bị thu hồi không thuộc các trường hợp vi phạm quy định đăng ký tên miền “.vn” tại Điều 6, Thông tư 24/2015/TT-BTTTT, tên miền được đưa về trạng thái tự do để cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký sử dụng.

Lưu ý: Tên miền ở trạng thái này chủ thể không thể gia hạn tên miền.

Thu hồi tên miền: Việc xử lý đưa tên miền về trạng thái tự do được thực hiện theo nguyên tắc ngẫu nhiên, tự động trong khoảng thời gian không quá 10 (mười) ngày kể từ ngày được xử lý thu hồi (trong khoảng từ ngày 11 đến ngày 20 kể từ ngày chuyển sang trạng thái xử lý thu hồi).

Khi tên miền hết hạn không chỉ khó khăn trong việc đăng ký lại tên miền mà nó còn ảnh hưởng đến kết quả đánh giá của Google, kết quả Seo của bạn. Vì vậy, hãy gia hạn tên miền ngay khi nhận được thông báo của nhà đăng ký, vì việc gia hạn tên miền Việt Nam sẽ có giá rẻ hơn rất nhiều khi đăng ký mới lại.

>>> Xem thêm:

Tại Sao Tên Miền .vn Lại Đắt Hơn Các Tên Miền Khác?
Tìm Hiểu Vòng Đời Của Tên Miền Quốc Tế

Bình luận bài viết